Klachtenloket Kinderopvang

Klachtenloket kinderopvang

Klachtenloket kinderopvang

 

Bij Kinderopvang Centrum De Kids Loods willen we de opvang van uw kind zo goed mogelijk regelen. Het kan natuurlijk gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent. In dat geval adviseren wij u om dit eerst te bespreken met de pedagogisch medewerker die verantwoordelijk is voor uw kind. Mocht u er dan nog niet uitkomen, brengt u dan de Leidinggevende of houder van De Kids Loods op de hoogte. 

Veel ouders vinden het lastig om die kritiek te uiten omdat zij vrezen dat dit gevolgen kan hebben voor de opvang van hun kind. Een verkeerde gedachte, want het geven van feedback pakt vaak positief uit. Als onze pedagogisch medewerkers weten dat u als ouders iets vervelend vinden, kunnen zij er iets aan doen en met u meedenken.

  • Vraag naar onze interne klachtenregeling van Kinderopvang Centrum De Kids Loods.
  • Ga met ons het gesprek aan
  • zorg dat je het altijd schriftelijk vast laat leggen.

Klachtenregeling

Iedere kinderopvang en elk gastouderbureau is verplicht over een klachtenregeling te beschikken, die voor ouders inzichtelijk is. In dit reglement staat hoe ouders intern en/of extern kunnen klagen.

 

Intern klagen

Heeft u een klacht, dan kunt u deze het beste eerst bespreken met de verantwoordelijke persoon op de opvang. Had uw kind bij het ophalen een te volle luier? Is uw kind gevallen? Geef dit de volgende dag aan bij uw pedagogisch medewerker.  

Wanneer u er samen niet uit komt, is het raadzaam om de leidinggevende of de directie op de hoogte te stellen. Doe dit het liefst schriftelijk. Vraag naar de klachtenregeling van de organisatie.

Betreft het een klacht die mogelijk ook voor andere ouders relevant is, dan doet u er verstandig aan om ook de oudercommissie van uw kinderopvang op de hoogte te stellen. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie en kan uw klacht niet behandelen. Wel kan de commissie naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid van de organisatie.

 

Extern klagen

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht binnen de opvang is behandeld?

Vreest u dat de situatie zich vaker zal voordoen of verwacht u dat het indienen van een klacht geen resultaat oplevert? In die gevallen kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. U kunt uw klacht melden bij dit Klachtenloket kinderopvang. Als u hiervoor kiest, zal een onafhankelijke medewerker van het klachtenloket uw klacht bekijken. Deze zal proberen uw klacht op te lossen via bemiddeling tussen u en de kinderopvangorganisatie.

Als dit niet lukt, of als de inschatting is dat de klacht niet via bemiddeling is op te lossen, kan de medewerker u mediation aanraden of kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Voor het indienen van een klacht bij De Geschillencommissie (uw klacht wordt dan een geschil) moet u een bepaalde procedure volgen, lees daarover op de site van De Geschillencommissie. Van uw klacht een geschil maken, brengt bepaalde voordelen met zich mee. Zo komt er een onafhankelijke uitspraak, die duidelijkheid schept voor u en de opvang. Als de opvangorganisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie is de uitspraak bindend voor beide partijen. Dit is niet alleen in het belang van uw kind, maar ook in het belang van de andere kinderen in de opvang.

Bellen kunt ons altijd met al uw vragen op telefoonnummer; 036-7502997 of stuur ons een email door op deze link te klikken.

error: LET OP!!! Content is beveiligd tegen Downloaden. (c) 2018 Kindercentrum De Kids Loods