• Veiligheids- en Gezondheidsbeleid BSO

Veiligheids- en Gezondheidsbeleid BSO

Kinderopvangorganisaties in Nederland dienen zich aan de Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) te houden. Hierin zijn de kwaliteitseisen voor de kinderopvang vastgelegd. Een van deze kwaliteitseisen is dat de kinderopvang een beleid veiligheid en gezondheid dient te hebben. Deze heeft tot doel het fysiek veilig en gezond opvangen van kinderen te waarborgen. Binnen het beleid veiligheid en gezondheid heeft Kindercentrum De Kids Loods vastgelegd hoe er wordt gewerkt aan het aanbieden van een veilige en gezonde kinderopvang

We zijn druk bezig met het herschrijven voor de 2023 versie. De 2022 versie kunt u op locatie inzien.