Oudercommissie kinderopvang

Doelstelling oudercommissie

Om de belangen van onze cliënten te waarborgen heeft De Kids Loods een actieve ouder commissie. Om BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen) te citeren:

“De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.

Onderwerpen adviesrecht:

 • de kwaliteit van de opvang (mbt de kwaliteit van het personeel, de
 • groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
 • het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
 • veiligheid en gezondheid
 • openingstijden
 • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • regelingen inzake de behandeling van klachten
 • wijzigingen van de prijs van kinderopvang”

Bron: BOinK

Leden

De oudercommissie bestaat op het moment uit vier leden. Een vijfde lid voegt zich snel bij ons, om zodoende quorum te kunnen bereiken wanneer er gestemd moet worden.

 • Francis Buiter (voorzitter),
 • Linda Minnée (penningmeester),
 • Thomas Sluyter (secretaris) en
 • Jurrina Smit.

Contact

Ouders van kinderen uit onze opvang kunnen direct contact opnemen met de oudercommissie. Dit kan bijvoorbeeld wanneer zij vragen hebben over de gang van zaken binnen de organisatie van de KDV / BSO, maar ook wanneer zij ideeën willen aandragen of wanneer er een geschil speelt waarbij zij hulp wensen.

De oudercommissie is bereikbaar via: oc@dekidsloods.nl

error: Content is beveiligd! (c) De Kids Loods 2019